Tommy Teleshopping

Je kent het van TV, maar je kunt ook in de webshop winkelen. Het gaat natuurlijk over Tommy Teleshopping. Je kunt hier ook afrekenen met AfterPay. Voor elk product waar je oog op valt is dit mogelijk. Of het nu fitnessapparatuur of een keukenmachine is. Die kan je dan direct toegestuurd krijgen terwijl je pas later hoeft te betalen. Dit is natuurlijk gemakkelijk. Zeker als je snel iets nodig hebt omdat een oude machine kapot is gegaan. Zo hoef je nooit lang zonder spullen te zitten. Je kunt nu direct al aan het winkelen slaan met AfterPay.

Tommy Teleshopping AfterPay
Wist je dat Tommy Teleshopping veel producten aanbiedt die voorlopig nog niet in de winkel zijn? Je kunt er dus al heel vroeg bij zijn als het om iets geheel nieuws gaat. Op het gebied van fitness, wonen, keukenapparatuur, huishouden en tuin, klussen en hobby is er van alles te krijgen. Je kunt direct afrekenen en als je de betaaloptie moet selecteren kies je voor AfterPay. De rekening komt dan naar je toe en je betaalt hem pas achteraf. Zo heb je nog even de tijd. Na veertien dagen moet het bedrag pas overgemaakt zijn, dus je hoeft het nu nog niet te hebben.

Afterpay Winkels
Logo